پچ کورد 10 متری شبکه CAT6

تومان 137,000
خرید پچ کورد 10 متری شبکه CAT6 از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 10 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: RJ45 • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب • سرعت انتقال اطلاعات: 1000Mbps • پهنای باند تا 100Mhz • ارتباط کامپیوتر ها و تجهیزات جانبی

پچ کورد 15 متری شبکه CAT6

تومان 175,000
خرید پچ کورد 15 متری شبکه CAT6 از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 15 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: RJ45 • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب • سرعت انتقال اطلاعات: 1000Mbps • پهنای باند تا 100Mhz • ارتباط کامپیوتر ها و تجهیزات جانبی

پچ کورد 2 متری شبکه CAT6

تومان 47,000
خرید پچ کورد 2 متری شبکه CAT6 از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 2 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: RJ45 • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب • سرعت انتقال اطلاعات: 1000Mbps • پهنای باند تا 100Mhz • ارتباط کامپیوتر ها و تجهیزات جانبی

پچ کورد 20 متری شبکه CAT6

تومان 199,000
خرید پچ کورد 20 متری شبکه CAT6 از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 20 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: RJ45 • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب • سرعت انتقال اطلاعات: 1000Mbps • پهنای باند تا 100Mhz • ارتباط کامپیوتر ها و تجهیزات جانبی

پچ کورد 25 متری شبکه CAT6

تومان 248,000
خرید پچ کورد 25 متری شبکه CAT6 از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 25 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: RJ45 • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب • سرعت انتقال اطلاعات: 1000Mbps • پهنای باند تا 100Mhz • ارتباط کامپیوتر ها و تجهیزات جانبی

پچ کورد 3 متری شبکه CAT6

تومان 55,000
خرید پچ کورد 3 متری شبکه CAT6 از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 3 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: RJ45 • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب • سرعت انتقال اطلاعات: 1000Mbps • پهنای باند تا 100Mhz • ارتباط کامپیوتر ها و تجهیزات جانبی

پچ کورد 30 سانتی شبکه CAT6

تومان 35,000
خرید پچ کورد 30 سانتی شبکه CAT6 از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 30 سانتی متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: RJ45 • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب • سرعت انتقال اطلاعات: 1000Mbps • پهنای باند تا 100Mhz • ارتباط کامپیوتر ها و تجهیزات جانبی

پچ کورد 5 متری شبکه CAT6

تومان 76,000
خرید پچ کورد 5 متری شبکه CAT6 از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 5 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: RJ45 • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب • سرعت انتقال اطلاعات: 1000Mbps • پهنای باند تا 100Mhz • ارتباط کامپیوتر ها و تجهیزات جانبی

پچ کورد یک متری شبکه CAT6

تومان 44,000
خرید پچ کورد یک متری شبکه CAT6 از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: یک متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: RJ45 • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب • سرعت انتقال اطلاعات: 1000Mbps • پهنای باند تا 100Mhz • ارتباط کامپیوتر ها و تجهیزات جانبی