کابل (HDMI) 1.5 متری

قیمت اصلی تومان 76,000 بود.قیمت فعلی تومان 71,000 است.
خرید کابل (HDMI) 1.5 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا •نوع کابل: HDMI •انتقال تصاویر به مانیتورها و نمایشگرهایی که دارای ورودی aپورت HDMI می باشند. •پشتیبانی از رزولوشن فول HD.

کابل (HDMI) 10 متری

قیمت اصلی تومان 269,000 بود.قیمت فعلی تومان 263,000 است.
خرید کابل (HDMI) 10 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا •نوع کابل: HDMI •اندازه: 10 متری •انتقال تصاویر به مانیتورها و نمایشگرهایی که دارای ورودی پورت HDMI می باشند. •پشتیبانی از رزولوشن فول HD.

کابل (HDMI) 15 متری

قیمت اصلی تومان 386,000 بود.قیمت فعلی تومان 376,000 است.
خرید کابل (HDMI) 15 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا •نوع کابل: HDMI •اندازه: 15 متری •انتقال تصاویر به مانیتورها و نمایشگرهایی که دارای ورودی پورت HDMI می باشند. •پشتیبانی از رزولوشن فول HD.

کابل (HDMI) 20 متری

قیمت اصلی تومان 754,000 بود.قیمت فعلی تومان 748,000 است.
خرید کابل (HDMI) 20 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا •نوع کابل: HDMI •اندازه: 20 متری •انتقال تصاویر به مانیتورها و نمایشگرهایی که دارای ورودی پورت HDMI می باشند. •پشتیبانی از رزولوشن فول HD.

کابل (HDMI) 3 متری

قیمت اصلی تومان 111,000 بود.قیمت فعلی تومان 105,000 است.
خرید کابل (HDMI) 3 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا •نوع کابل: HDMI •اندازه: 3 متری •انتقال تصاویر به مانیتورها و نمایشگرهایی که دارای ورودی پورت HDMI می باشند. •پشتیبانی از رزولوشن فول HD.

کابل (HDMI) 5 متری

قیمت اصلی تومان 146,000 بود.قیمت فعلی تومان 140,000 است.
خرید کابل (HDMI) 5 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا •نوع کابل: HDMI •اندازه: 5 متری •انتقال تصاویر به مانیتورها و نمایشگرهایی که دارای ورودی پورت HDMI می باشند. •پشتیبانی از رزولوشن فول HD.