کابل (VGA) 1.5 متری

تومان 64,000
خرید کابل (VGA) 1.5 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 1.5 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش

کابل (VGA) 1.5 متری TSCO

تومان 94,000
خرید کابل (VGA) 1.5 متری TSCO از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 1.5 متری • مدل: TSCO • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش

کابل (VGA) 10 متری Venetolink

تومان 292,000
خرید کابل (VGA) 10 متری Venetolink از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 10 متری • مدل: Venetolink • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش

کابل (VGA) 15 متری Venetolink

تومان 442,000
خرید کابل (VGA) 15 متری Venetolink از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 15 متری • مدل: Venetolink • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش

کابل (VGA) 20 متری

تومان 526,000
خرید کابل (VGA) 20 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 20 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش

کابل (VGA) 3 متری

تومان 114,000
خرید کابل (VGA) 3 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 3 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش

کابل (VGA) 30 متری LOTUS

تومان 947,000
خرید کابل (VGA) 30 متری LOTUS از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 30 متری • مدل: LOTUS • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش

کابل (VGA) 5 متری

تومان 154,000
خرید کابل (VGA) 5 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 5 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش