کابل (HDMI) 1.5 متری

قیمت اصلی تومان 76,000 بود.قیمت فعلی تومان 71,000 است.
خرید کابل (HDMI) 1.5 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا •نوع کابل: HDMI •انتقال تصاویر به مانیتورها و نمایشگرهایی که دارای ورودی aپورت HDMI می باشند. •پشتیبانی از رزولوشن فول HD.

کابل (HDMI) 10 متری

قیمت اصلی تومان 269,000 بود.قیمت فعلی تومان 263,000 است.
خرید کابل (HDMI) 10 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا •نوع کابل: HDMI •اندازه: 10 متری •انتقال تصاویر به مانیتورها و نمایشگرهایی که دارای ورودی پورت HDMI می باشند. •پشتیبانی از رزولوشن فول HD.

کابل (HDMI) 15 متری

قیمت اصلی تومان 386,000 بود.قیمت فعلی تومان 376,000 است.
خرید کابل (HDMI) 15 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا •نوع کابل: HDMI •اندازه: 15 متری •انتقال تصاویر به مانیتورها و نمایشگرهایی که دارای ورودی پورت HDMI می باشند. •پشتیبانی از رزولوشن فول HD.

کابل (HDMI) 20 متری

قیمت اصلی تومان 754,000 بود.قیمت فعلی تومان 748,000 است.
خرید کابل (HDMI) 20 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا •نوع کابل: HDMI •اندازه: 20 متری •انتقال تصاویر به مانیتورها و نمایشگرهایی که دارای ورودی پورت HDMI می باشند. •پشتیبانی از رزولوشن فول HD.

کابل (HDMI) 3 متری

قیمت اصلی تومان 111,000 بود.قیمت فعلی تومان 105,000 است.
خرید کابل (HDMI) 3 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا •نوع کابل: HDMI •اندازه: 3 متری •انتقال تصاویر به مانیتورها و نمایشگرهایی که دارای ورودی پورت HDMI می باشند. •پشتیبانی از رزولوشن فول HD.

کابل (HDMI) 5 متری

قیمت اصلی تومان 146,000 بود.قیمت فعلی تومان 140,000 است.
خرید کابل (HDMI) 5 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا •نوع کابل: HDMI •اندازه: 5 متری •انتقال تصاویر به مانیتورها و نمایشگرهایی که دارای ورودی پورت HDMI می باشند. •پشتیبانی از رزولوشن فول HD.

کابل (VGA) 1.5 متری

تومان 64,000
خرید کابل (VGA) 1.5 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 1.5 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش

کابل (VGA) 1.5 متری TSCO

تومان 94,000
خرید کابل (VGA) 1.5 متری TSCO از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 1.5 متری • مدل: TSCO • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش

کابل (VGA) 10 متری Venetolink

تومان 292,000
خرید کابل (VGA) 10 متری Venetolink از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 10 متری • مدل: Venetolink • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش

کابل (VGA) 15 متری Venetolink

تومان 442,000
خرید کابل (VGA) 15 متری Venetolink از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 15 متری • مدل: Venetolink • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش

کابل (VGA) 20 متری

تومان 526,000
خرید کابل (VGA) 20 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 20 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش

کابل (VGA) 3 متری

تومان 114,000
خرید کابل (VGA) 3 متری از فروشگاه اینترنتی آی‌نت‌کالا • طول کابل: 3 متری • جنس کابل: PVC ضخیم • نوع کانکتور: VGA نری 15 پین • انعطاف پذیری خوب و استقامت عایقی مطلوب •امپانس مطابق با 75 اهم • عدم تداخل با امواج EMI • انتقال تصاویر به صور آنالوگ • برقراری ارتباط بین تمام وسایلی که پورت خروجی VGA دارند.(کارت های حافظه، کیس، لپتاپ با مانیتور، دیتا پروژکتور، پرده نمایش) • انتقال تصاویر و سیگنال ویدئویی بر روی مانیتور و دیتا پروژکتور و پرده نمایش